Hotline: 1800 5555 97
VINHOMES SYMPHONY
Tin tức
Tin dự án

Dự án công trình hỗn hợp tại lô đất G4*HH16 thuộc khu đô thị sinh thái tại các phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

                       Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

Thông tin Chủ Đầu Tư: CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Loại bất động sản: Căn hộ chung cư, thương mại dịch vụ

Vị trí bất động sản: Lô đất G4*-HH16 thuộc Khu đô thị sinh thái tại các phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Giang Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản: Theo Văn bản chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc số 7231/QHKT-TMB-PAKT (P2) ngày 23/11/2018 của Sở Quy Hoạch – Kiến Trúc thành phố Hà Nội.

Quy mô của bất động sản:

-          Diện tích khu đất: 43.542 m2 trong đó 15.020,3m2 đất để xây dựng công trình, 28.521,7m2 đất: phía trên là cây xanh, đường dạo, kết hợp sân thể dục, thể thao, đường nội bộ, phía dưới là tầng hầm chức năng đỗ xe, kỹ thuật.

-          Quy mô dân số: 3.826 người.

Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản, thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản:

1. Tầng hầm: Chức năng để xe, kỹ thuật, diện tích sàn xây dựng ≈ 43.313m2.

2. Khối nhà S1:

- Tầng 1: Chức năng sảnh căn hộ, không gian thương mại dịch vụ; diện tích sàn xây dựng 1.895m2, chiều cao 5,6m.

- Tầng 2÷10: chức năng các căn hộ ở, giao thông và kỹ thuật phụ trợ; diện tích sàn xây dựng ≈ 1.763,5m2/tầng; chiều cao 3,4m/tầng; số lượng căn hộ: 23 căn hộ/tầng

- Các tum thang: chức năng tum thang bộ, thang máy; diện tích sàn xây dựng ≈ 122 m2; chiều cao 2,5÷3m

- Chiều cao công trình tính từ cốt ± 0.00 (cốt sàn tầng 1) đến sàn mái tầng 10 là 36,2m, đến sàn mái tum thang máy là 40,6m (cốt ± 0.00 cao hơn cốt vỉa hè, sân đường nội bộ 0,45m).

- Tổng diện tích sàn xây dựng (không tính tầng hầm) ≈ 17.888,5m2, diện tích sàn sử dụng căn hộ ≈ 12.360 m2. Tổng số căn hộ 207 căn.

3. Khối nhà S2

- Tầng 1: chức năng sảnh căn hộ, không gian thương mại dịch vụ; diện tích sàn xây dựng ≈ 1.538 m2, chiều cao 5,6m

- Tầng 2÷12: chức năng các căn hộ ở, giao thông và kỹ thuật phụ trợ; diện tích sàn xây dựng ≈ 1.449m2/tầng; chiều cao 3,4m/tầng; số lượng căn hộ: 19 căn hộ/tầng.

- Các tum thang: chức năng tum thang bộ, thang máy; diện tích sàn xây dựng ≈ 107,5 m2; chiều cao 2,5÷3m

- Chiều cao công trình tính từ cốt ± 0.00 (cốt sàn tầng 1) đến sàn mái tầng 12 là 43m, đến sàn mái tum thang máy là 47,4m (cốt  ± 0.00 cao hơn cốt vỉa hè, sân đường nội bộ 0,45m).

- Tổng diện tích sàn xây dựng (không tính tầng hầm) ≈ 17.584,5m2, diện tích sàn sử dụng căn hộ ≈ 12.263,8 m2. Tổng số căn hộ 209 căn.

4. Khối nhà S3

- Tầng 1: chức năng sảnh căn hộ, không gian thương mại dịch vụ; diện tích sàn xây dựng ≈ 1.169 m2, chiều cao 5,6m

- Tầng 2÷12: chức năng các căn hộ ở, giao thông và kỹ thuật phụ trợ; diện tích sàn xây dựng ≈ 1.114,7 m2/tầng; chiều cao 3,4m/tầng; số lượng căn hộ: 14 căn hộ/tầng, tầng 12:10 căn hộ

- Các tum thang: chức năng tum thang bộ, thang máy; diện tích sàn xây dựng ≈ 126 m2; chiều cao 2,5÷3m

- Chiều cao công trình tính từ cốt ± 0.00 (cốt sàn tầng 1) đến sàn mái tầng 12 là 43m, đến sàn mái tum thang máy là 47,4m (cốt  ± 0.00 cao hơn cốt vỉa hè, sân đường nội bộ 0,45m).

- Tổng diện tích sàn xây dựng (không tính tầng hầm) ≈ 13.556,7 m2, diện tích sàn sử dụng căn hộ ≈ 9.195,1 m2. Tổng số căn hộ 150 căn.

5. Khối nhà S5.2

- Tầng 1: chức năng sảnh căn hộ, không gian thương mại dịch vụ; diện tích xây dựng ≈ 1.605,7 m2, chiều cao 5,6m

- Tầng 2÷15: chức năng các căn hộ ở, giao thông và kỹ thuật phụ trợ; diện tích sàn xây dựng: tầng 2÷5 ≈ 1.529 m2/tầng, tầng 6÷15 ≈ 1.372,3 m2/tầng; chiều cao: 3,4m/tầng; số lượng căn hộ: tầng 2÷5: 18 căn hộ/tầng, tầng 6÷15: 16 căn hộ/tầng

- Các tum thang: chức năng tum thang bộ, thang máy, kỹ thuật; diện tích sàn xây dựng ≈ 136,7 m2; chiều cao 2,5÷3m

- Chiều cao công trình tính từ cốt ± 0.00 (cốt sàn tầng 1) đến sàn mái tầng 15 là 53,2m, đến sàn mái tum thang máy là 57,6m (cốt  ± 0.00 cao hơn cốt vỉa hè, sân đường nội bộ 0,45m).

- Tổng diện tích sàn xây dựng (không tính tầng hầm) ≈ 21.581,4 m2, diện tích sàn sử dụng căn hộ ≈ 14.228 m2. Tổng số căn hộ: 232 căn.

6. Khối nhà S6 (S6.1+S6.2):

- Tầng 1: chức năng sảnh căn hộ, không gian thương mại dịch vụ, phòng sinh hoạt cộng đồng (≈ 863m2); diện tích xây dựng ≈ 4.338 m2, chiều cao 5,6m

- Tầng 2÷15: chức năng các căn hộ ở, giao thông và kỹ thuật phụ trợ; diện tích sàn xây dựng: tầng 2÷5 ≈ 3.992 m2/tầng, tầng 6÷15 ≈ 3.718,3 m2/tầng; chiều cao: 3,4m/tầng; số lượng căn hộ: tầng 2÷5: 53 căn hộ/tầng, tầng 6÷15: 49 căn hộ/tầng

- Các tum thang: chức năng tum thang bộ, thang máy, kỹ thuật; diện tích sàn xây dựng ≈ 363 m2; chiều cao 2,5÷3m

- Chiều cao công trình tính từ cốt ± 0.00 (cốt sàn tầng 1) đến sàn mái tầng 15 là 53,2 m, đến sàn mái tum thang máy là 57,6m (cốt  ± 0.00 cao hơn cốt vỉa hè, sân đường nội bộ 0,45m).

- Tổng diện tích sàn xây dựng (không tính tầng hầm) ≈ 57.852 m2, diện tích sàn sử dụng căn hộ ≈ 39.594,5 m2. Tổng số căn hộ 702 căn.

Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản: thi công theo đúng tiến độ của Dự Án được duyệt.

Hồ sơ pháp lý:

-               Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 24/06/2019 của UBND thành phố Hà Nội quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình hỗn hợp tại Lô đất G4*-HH16 thuộc khu đô thị sinh thái tại các phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Giang Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

-               Văn bản chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc số 7231/QHKT-TMB-PAKT(P2) của Sở Quy Hoạch – Kiến Trúc thành phố Hà Nội ngày 23/11/2018.

-               Giấy phép xây dựng số 35/GPXD do Sở xây dựng Hà Nội cấp ngày 24/05/2019

-               Văn bản số 42/HĐXD-QLDA ngày 18/01/2019 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở;

-               Văn bản số 280/HĐXD-QLTK ngày 20/05/2019 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng về kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật;

-               Văn bản số 681/HĐXD-QLTK ngày 05/11/2019 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng về kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật điều chỉnh tầng hầm và tầng 1 các hạng mục công trình Khu công trình công cộng, thương mại, dịch vụ và nhà ở tại lô đất G4*HH16.

-               Văn bản số 12075/SXD-CP ngày 20/12/2019 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh Giấy phép xây dựng Dự án Khu công trình công cộng, thương mại, dịch vụ và nhà ở được xây dựng trên lô đất G4*HH16 thuộc Khu đô thị công viên công nghệ phần mềm Hà Nội tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

-               Quyết định số 6222/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 06/11/2019 về việc cho phép Công ty TNHH Thiên Hương chuyển nhượng toàn bộ dự án công trình hỗn hợp tại lô đất G4*-HH16 thuộc khu đô thị sinh thái, quận Long Biên, Hà Nội cho Công ty Cổ phần Vinhomes.

-               Quyết định số 6950/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 04/12/2019 về việc thu hồi 43,542m2 đất tại lô đất ký hiệu G4*-HH16 thuộc khu đô thị sinh thái quận Long Biên do Công ty TNHH Thiên Hương quản lý sử dụng; giao Công ty Cổ phần Vinhomes để tiếp tục đầu tư xây dựng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp.

Thỏa thuận cấp bảo lãnh: Thỏa thuận về việc cấp bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai (đối với nghĩa vụ bàn giao của Chủ đầu tư) số MMD201912809193/TTBL/VSR/TCB-VH ký ngày 16/12/2019 giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và Công ty Cổ Phần Vinhomes.

Công văn số 11868/SXD-QLN của Sở xây dựng thành phố Hà Nội ngày 16/12/2019 về nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án Công trình hỗn hợp tại lô đất G4*-HH16 thuộc Khu đô thị sinh thái tại các phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản: Không có

Giá bán bất động sản: được tư vấn trực tiếp tại:

Trung tâm giao dịch Bất động sản Vinhomes- Long Biên

Tầng 2, Khu Trung Tâm Thương mại Vincom Plaza Long Biên, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

Không chỉ là kiến trúc, tiện nghi và sự sang trọng, không gian xanh, trong lành trở thành một tiêu…

Xem thêm

Liền kề khu đô thị tốt nhất thế giới, Vinhomes Symphony không chỉ đem đến một nơi an cư hiện đại, đẳng…

Xem thêm

Ngày 5/12, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt Tổ hợp Căn hộ - Văn phòng Vinhomes Symphony tại Long…

Xem thêm

Đăng ký
nhận thông tin dự án